LTTC group
là tiến hành “ LOGISTICS” hỗ trợ làm thỏa mãn 【chất lượng】, 【cung cấp】, 【giá thành】 đối với tất cả khách hàng, mọi yêu cầu, kết tập tổng lực của Kĩ Thuật “TECHNOLOGY”, Thương Mại “TRADING”, Thông Tin “COMMUNICATION”

  • Kĩ thuật:Sử dụng tính chuyên môn cao đã được mài giũa với kinh nghiệm phong phú, cung cấp chất lượng 【QUALITY】thích hợp nhất
  • Thương mại:Sử dụng tối đa mạng lưới thông tin quốc tế đã bao gồm công ty liên quan, xuất trình giá cả【COST】 tốt nhất - mới nhất - thích hợp nhất.
  • Thông tin:Cung cấp 【SUPPLY】đồ có yêu cầu (sản phẩm, kĩ thuật, con người) đến nơi có nhu cầu khi có nhu cầu.

Hoạt động kinh doanh của LTTC

Kỹ thuật

Sản xuất Kiểm tra Chỉ đạo

Thương mại

Nguyên liệu・vật liệu Linh kiện・Sản phẩm Khuôn・thiết bị 
Đồ dùng・thực phẩm Lưu trình hàng hóa và bảo quản

Thông tin

Điều tra Xí nghiệp Quản lý

Ngoài ra

Dây chuyền giặt, bất động sản, phái cử người, các loại hình dịch vụ

Quá trình thay đổi LTTC Group

Tháng  8 năm 2003 thành lập “ATTACK TECHNOLOGY & TRADING CO., LTD.” ở Kaohsiung - Taiwan.
Tháng  9 năm 2003 thành lập “ATTACK Technology & Trading Company” ở Kamakura - Nhật Bản.
Tháng  3 năm 2004 di chuyển “ATTACK Technology & Trading Company” đến Sengencho - Yokohama - Nhật Bản.
Tháng  4 năm 2005 di chuyển “ATTACK TECHNOLOGY & TRADING CO., LTD.” đến địa điểm hiện tại là Kaohsiung - Đài Loan.
Tháng 10 năm 2006 thay đổi “ATTACK Technology & Trading Company” thành “Công ty cổ phần ATTC”
Tháng 10 năm 2006 tăng vốn “ATTACK Technology & Trading Co., Ltd.” (11,300,000 yên)
Tháng  3 năm 2007 thành lập “ATTACK Logitech & Communication SDN. BHD.” ở Johore Bahru – Malaysia.
Tháng  4 năm 2007 thành lập “KAC Limited” ở Kaohsiung – Taiwan.
Tháng  8 năm 2007 di chuyển “ATTACK Technology & Trading Co., Ltd.” đến Okano - Yokohama - Nhật Bản.
Tháng  8 năm 2007 tăng vốn “ATTACK Technology & Trading Co., Ltd.” (20,000,000 yên)
Tháng  8 năm 2007 tăng vốn “ATTACK TECHNOLOGY & TRADING CO., LTD.” (10,000,000 NT$)
Tháng  9 năm 2010 tăng vốn “ATTACK TECHNOLOGY & TRADING CO., LTD.” (15,000,000 NT$)
Tháng  1 năm 2013 thành lập “ATTACK Logitech and Manufacturing VIETNAM ONE MEMBER LIABILITY LIMITED COMPANY” ở Hà Nội - Việt Nam.
Tháng  9 năm 2013 di chuyển “ATTACK Technology & Trading Co., Ltd.” đến địa chỉ hiện tại ở Matsunami - Chuoku - Chiba - Nhật Bản.
Tháng  9 năm 2013 thành lập “ATTACK Technology & Trading Co., Ltd. Utsunomiya Branch” đến địa chỉ hiện tại ở Honcho - Utsunomiya - Nhật Bản.
Tháng 11 năm 2014 tăng vốn “ATTACK Logitech & Communication SDN. BHD.” (RM500,000)
Tháng  1 năm 2014 tăng vốn “ATTACK Technology & Trading Co., Ltd.” (55,000,000 yên)
Tháng  8 năm 2015 tăng vốn “ATTACK Logitech & Communication SDN. BHD.” (RM1,000,000)
Tháng  6 năm 2015 thành lập “BMF GLOBAL BRANDS SDN. BHD.” ở Johore Bahru - Malaysia
Tháng  1 năm 2016 thành lập “Minori Limited” đến địa chỉ hiện tại ở Matsunami - Chuoku - Chiba - Nhật Bản.
Tháng  1 năm 2016 thành lập “Minori Limited Utsunomiya Branch” đến địa chỉ hiện tại ở Honcho - Utsunomiya - Nhật Bản.