LTTC group quy định phương châm bảo vệ thông tin cá nhân theo như bên dưới, xây dựng tổ chức bảo vệ thông tin cá nhân, đào tạo nhận thức cho toàn bộ công nhân viên về tính quan trọng của thông tin cá nhân và phương hướng hành động của tổ chức để từ đó thúc đẩy bảo vệ thông tin cá nhân

Quản lý thông tin cá nhân

Các công ty thành viên sẽ duy trì đảm bảo thông tin khách hàng luôn trong tình trạng cập nhật và chính xác nhất và để phòng chống truy cập trái phép thông tin khách hàng, đánh mất thông tin, hư hại, giả mạo, rò rỉ thông tin Do vậy cần phải có những biện pháp cần thiết như là duy trì hệ thống an ninh, nâng cấp thể chế quản lý, đào tạo công nhân viên triệt để tuân thủ và tiến hành thực hiện đối sách an toàn để quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng chỉ dùng để thông tin liên lạc, hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời các câu hỏi gửi tài liệu đính kèm hoặc mail điện tử

Cấm tiết lộ, chào bán cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân

Các công ty thành viên quản lý một cách đầy đủ thông tin cá nhân của khách hàng, Trừ trường hợp dưới đâu chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cho bên thứ 3

  • Trường hợp có sự đồng ý của khách hàng
  • Trường hợp do khách hàng có nguyện vọng dịch vụ thì nhóm sẽ tiết lộ đối với bên thứ 3 để ủy nhiệm công việc này
  • • Trường hợp căn cứ theo luật pháp cần phải tiết lộ thông tin

Đối sách an toàn thông tin cá nhân

Các công ty thành viên sẽ áp dụng đối sách an ninh toàn diện để đảm bảo tính an toàn và tính chính xác thông tin cá nhân

Điều tra bản thân

Trường hợp khách hàng yêu cầu loại bỏ, sửa chửa, điều tra thông tin cá nhân thì cần phải xác nhận sau đó mới tiến hành thực hiện

Tuân thủ pháp luật và đánh giá

Các công ty vận dụng theo luật pháp nhật bản liên quan tới lưu giữ thông tin cá nhân cùng với việc tuân thủ quy định đó ngoài ra còn có thể tự xem xét nội dung của chính sách đó và nỗ lực cải tiến nó

Giải đáp

Giải đáp các vấn đề liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân xin hãy liên lạc theo bên dưới

Công ty cổ phần ATTC
〒320-0033 utsuunomiya shi honmachi phía nam tầng 5 nhà TS 10-3