Minori Limited(Minori)

Về Chúng Tôi

Tên công ty Minori Limited(Minori)
Địa chỉ 5F, 10-3, Honcho, Utsunomiya, 320-0033 JAPAN
Số điện thoại 028-650-5659(+81-28-6505659)
Số Fax 028-650-5658(+81-28-6505658)
Tổng giám đốc Masayuki Masuyama(Địa chỉ mail:masuyama@attack-ttc.com)
Ngày thành lập Ngày 15 tháng 1 năm 2016
Vốn ban đầu
   của công ty
(1,760,000,000₫)
Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd.

Hoạt động kinh doanh của Minori Limited(Minori)

Kỹ thuật

Chỉ đạo:chỉ đạo kỹ thuật nguyên vật liệu và kỹ thuật sản xuất

Thương mại

Nguyên liệu・vật liệu:cung cấp như là các chủng loại nguyên liệu, nguyên liệu phi kim, vật liệu nhựa tái chế, vật liệu kiến trúc
Linh kiện・Sản phẩm:bán các sản phẩm sản xuất và các thiết bị điện, thiết bị dùng chuyên chở linh kiện liên quan tới thiết bị truyền thông IT theo yêu cầu của nhà máy hợp tác
Khuôn・thiết bị:bán các thiết bị cũ và thi công thiết kế các loại thiết bị, các loại khuôn mẫu theo yêu cầu của nhà máy hợp tác
Đồ dùng・thực phẩm:bán đồ dùng trẻ em, đồ dùng sinh họat, hàng cao cấp, đồ nông sản, đồ hải sản
Lưu trình hàng hóa và bảo quản:hỗ trợ hoạt động kinh doanh tại Japan・Taiwan・Viet Nam・Malaysia và Hàn quốc・Trung Quốc
*Trung Quốc・Hàn Quốc là công ty liên doanh

Thông tin

Điều tra:điều tra xu hướng thị trường・khuynh hướng kỹ thuật, khai thác thị trường・giới thiệu khách hàng
Xí nghiệp:lập các kế hoạch giới thiệu nhân tài
Quản lý:quản lý nhà máy, đàm phán・hỗ trợ nhận đơn hàng, hỗ trợ mua bán