KAC Limited(KAC)

Về Chúng Tôi

Tên công ty KAC Limited(KAC)
Địa chỉ 11F-2, #87, Linsen 2nd Rd, Kaohsiung, 802 Taiwan, R.O.C.
Số điện thoại 07-338-0370(+886-7-3380370)
Số Fax 07-338-0371(+886-7-3380371)
Tổng giám đốc Masakazu Sato(Địa chỉ mail:sato@attack-ttc.com)
Ngày thành lập Ngày 8 tháng 4 năm 2007
Vốn ban đầu
   của công ty
(3,500,000,000₫)
Ngân hàng Ngân hang Cathay United

Hoạt động kinh doanh của KAC Limited(KAC)

Kỹ thuật

Sản xuất:như là thiết bị điện, thiết bị dùng chuyên chở linh kiện liên quan tới thiết bị truyền thông IT
Kiểm tra:kiểm tra và quản lý chất lượng như là thiết bị điện, thiết bị dùng chuyên chở linh kiện liên quan tới thiết bị truyền thông IT
Chỉ đạo:chỉ đạo kỹ thuật nguyên vật liệu và kỹ thuật sản xuất