ATTACK TECHNOLOGY & TRADING CO., LTD.(ATTC-T)

Về Chúng Tôi

Tên công ty ATTACK TECHNOLOGY & TRADING CO., LTD.(ATTC-T)
Địa chỉ 11F-2, #87, Linsen 2nd Rd, Kaohsiung, 802 Taiwan, R.O.C.
Số điện thoại 07-338-0370(+886-7-3380370)
Số Fax 07-338-0371(+886-7-3380371)
Tổng giám đốc Masayuki Masuyama(Địa chỉ mail:masuyama@attack-ttc.com)
Ngày thành lập Ngày 7 tháng 8 năm 2003
Vốn ban đầu
   của công ty
(10,500,000,000₫)
Ngân hàng Ngân hang Cathay United, Ngân hang Far Eastern International

Hoạt động kinh doanh của ATTACK TECHNOLOGY & TRADING CO., LTD.(ATTC-T)

Kỹ thuật

Chỉ đạo:chỉ đạo kỹ thuật nguyên vật liệu và kỹ thuật sản xuất

Thương mại

Linh kiện・Sản phẩm:bán các sản phẩm sản xuất và các thiết bị điện, thiết bị dùng chuyên chở linh kiện liên quan tới thiết bị truyền thông IT theo yêu cầu của nhà máy hợp tác
Khuôn・thiết bị:bán các thiết bị cũ và thi công thiết kế các loại thiết bị, các loại khuôn mẫu theo yêu cầu của nhà máy hợp tác
Lưu trình hàng hóa và bảo quản:hỗ trợ hoạt động kinh doanh tại Japan・Taiwan・Viet Nam・Malaysia và Hàn quốc・Trung Quốc
*Trung Quốc・Hàn Quốc là công ty liên doanh

Thông tin

Điều tra:điều tra xu hướng thị trường・khuynh hướng kỹ thuật、khai thác thị trường・giới thiệu khách hàng
Xí nghiệp:lập các kế hoạch giới thiệu nhân tài
Quản lý:quản lý nhà máy、đàm phán・hỗ trợ nhận đơn hàng、hỗ trợ mua bán