ATTACK Technology & Trading CO., LTD.(ATTC-J)

Về Chúng Tôi

Tên công ty ATTACK Technology & Trading CO., LTD.(ATTC-J)
Địa chỉ 5F, 10-3, Honcho, Utsunomiya, 320-0033 JAPAN
Số điện thoại 028-650-5657(+81-28-6505657)
Số Fax 028-650-5658(+81-28-6505658)
Tổng giám đốc Masakazu Sato(Địa chỉ mail:sato@attack-ttc.com)
Ngày thành lập Ngày 22 tháng 9 năm 2003
Vốn ban đầu
   của công ty
(9,670,000,000₫)
Ngân hàng Ngân hang Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ngân hang Yokohama, Ngân hang Ashikaga, Mizuho Bank, Ltd.

Hoạt động kinh doanh của ATTACK Technology & Trading CO., LTD.(ATTC-J)

Sự quản lý

Quản lý và giám sát của Tập Đoàn

Ngoài ra

Bất động sản